Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier

Oplevelser og oplevelsesdesign

Faget "Oplevelser og oplevelsesdesign" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier

Oplevelser og oplevelsesdesign

Faget "Oplevelser og oplevelsesdesign" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt.

Søg optagelse

Fakta

Oplevelser og oplevelsesdesign, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken User Experience Design
Sted
Aalborg
Pris
7.000 kr.
En del af fagpakken User Experience Design
Læs om fagpakken
Varighed
September 2022 - januar 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. juni 2022

Enkeltfaget er et teoretisk modul, der giver dig:

  • teoretisk viden om og indsigt i oplevelsesøkonomi og det kulturbaserede vidensamfund,
  • teoretisk funderet viden om og indsigt i oplevelsesteknologier, herunder f.eks.: virtual reality, 3D-modellering, mixed reality, augmented reality, location based services, mobilt indhold, apps, web, intelligent software og intelligente ting/rum/byer m.v.,
  • teoretisk funderet viden om og indsigt i design af brugeroplevelser,
  • velbegrundet teoretisk forståelse af sansebaserede oplevelser (grundlæggende viden om f.eks. menneskelig perception, perceptionspsykologi, emotionsteori, gestaltteori og kognition),
  • velbegrundet teoretisk viden om digital æstetik og digitale mediers formsprog (visuelt design, grafisk design, lyddesign, interaktionsdesign, narratologi/digital storytelling) osv.

Undervisningen er problembaseret og procesorienteret og rettet mod, at du relaterer den teoretiske og analytiske forståelse af IT-baseret oplevelsesdesign til konkrete anvendelsessituationer gennem dialogundervisning, workshops, øvelser, feedback og projektskrivning og -vejledning.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du

  • have teoretisk indsigt i oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign,
  • have et overblik over og indsigt i oplevelsesteknologier og en velbegrundet forståelse af, hvilken betydning teknologisk understøttede oplevelser har for den enkelte såvel som for samfundslivet,
  • kunne identificere, analysere, beskrive og vurdere områder, hvor digitalt understøttede oplevelser vil være hensigtsmæssige, rentable og realisable,
  • ved anvendelse af videnskabelig metode på en selvstændig, systematisk og kritisk måde kunne formulere og analysere problemstillinger, der knytter sig til frembringelsen, implementeringen og evalueringen af digitalt understøttede oplevelsesprodukter.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.