AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Målgruppe

Fagpakken henvender sig til blandt andre medarbejdere fra it-, kommunikations-, design- og reklamebranchen såvel som oplevelses- og underholdningsindustrien. Undervisningen er møntet på dig, der ønsker teoretisk, metodisk og analytisk forståelse for design af brugeroplevelser i digitale medier samt ideer til, hvordan man kan arbejde med brugeroplevelser inden for forskellige it-relaterede anvendelsesområder.

Besøg Master i it's hjemmeside for at blive klogere på "Hvem læser Master i it".

Udbytte

Fagpakken giver dig viden om oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign og it-baserede oplevelsesteknologier. Du får indsigt i design og test af brugeroplevelser, og hvordan oplevelser tilvejebringes og kan understøttes digitalt. Fagpakken giver dig endvidere forståelse af, hvilken betydning teknologisk understøttede oplevelser har for den enkelte og for samfundet.

Du får bl.a. kompetencer og færdigheder i at:

  • tilrettelægge, realisere og evaluere design og test af oplevelsesorienterede digitale produkter
  • identificere områder, hvor digitalt understøttede oplevelser vil være hensigtsmæssige, realisable og rentable
  • kunne formulere, teste og analysere problemstillinger i relation til afprøvningen af likeability, playability, sociability, m.v.
  • tage stilling til brugbarheden af metoder inden for markedsdreven og brugerdreven innovation i forhold til oplevelsesdesign
  • tage stilling til den æstetiske udformning, de praktiske og økonomiske konsekvenser samt det individuelle og sociale brugermæssige udbytte af digitale oplevelsesprodukter
  • kunne tilrettelægge og organisere designprocesser såvel som test- og evalueringsprocesser af digitalt understøttede oplevelsesprodukter og brugeroplevelser
  • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige og praktiske problemstillinger i relation til oplevelsesøkonomi og design af brugeroplevelser.