AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Kontakt uddannelsen

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:

Lekttor Mette Skov
Tlf. 9940 3173
E-mail: skov@hum.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af fagpakken:

Julie Christiansen
Tlf.: 9940 8993
E-mail: julie@hum.aau.dk

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: www.master-it-vest.dk.

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14