Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Oplevelsesdesign og digital æstetik - Enkeltfag

Enkeltfaget er et teoretisk modul, der giver dig

 • teoretisk viden om og indsigt i oplevelsesøkonomi og det kulturbaserede vidensamfund,
 • teoretisk funderet viden om og indsigt i oplevelsesteknologier, herunder f.eks.: virtual reality, 3D-modellering, mixed reality, augmented reality, location based services, mobilt indhold, apps, web, intelligent software og intelligente ting/rum/byer m.v.,
 • teoretisk funderet viden om og indsigt i design af brugeroplevelser,
 • velbegrundet teoretisk forståelse af sansebaserede oplevelser (grundlæggende viden om f.eks. menneskelig perception, perceptionspsykologi, emotionsteori, gestaltteori og kognition),
 • velbegrundet teoretisk viden om digital æstetik og digitale mediers formsprog (visuelt design, grafisk design, lyddesign, interaktionsdesign, narratologi/digital storytelling) osv.

Undervisningen er problembaseret og procesorienteret og rettet mod, at du relaterer den teoretiske og analytiske forståelse af IT-baseret oplevelsesdesign til konkrete anvendelsessituationer gennem dialogundervisning, workshops, øvelser, feedback og projektskrivning og -vejledning.

Faget "Oplevelsesdesign og digital æstetik" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. Du søger om optagelse til enkeltfaget ved at benytte det samme skema som til optagelse til hele fagpakken. Følg linket ovenfor, hvor du finder ansøgningsskema samt oplysninger om adgangskrav m.v.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du

 • have teoretisk indsigt i oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign,
 • have et overblik over og indsigt i oplevelsesteknologier og en velbegrundet forståelse af, hvilken betydning teknologisk understøttede oplevelser har for den enkelte såvel som for samfundslivet,
 • kunne identificere, analysere, beskrive og vurdere områder, hvor digitalt understøttede oplevelser vil være hensigtsmæssige, rentable og realisable,
 • ved anvendelse af videnskabelig metode på en selvstændig, systematisk og kritisk måde kunne formulere og analysere problemstillinger, der knytter sig til frembringelsen, implementeringen og evalueringen af digitalt understøttede oplevelsesprodukter.

Seminardatoer

Udbydes næste gang i efteråret 2018 (datoer endnu ikke fastsat).

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Oplevelsesdesign og digital æstetik, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken User Experience Design

Varighed

 • 7. september 2018 - 11. oktober 2018. OBS: AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.