AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser - Enkeltfag

Faget "Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt.

Faget giver dig praktiske færdigheder inden for brugercentrerede metoder til at designe og teste oplevelsesorienterede it-produkter og -systemer.

På modulet beskæftiger du dig med test af oplevelsesorienterede it-produkter og systemer, herunder evaluering af oplevelsesdesign bl.a. gennem semi-etnografiske metoder, menings- og betydningsorienteret receptionsforskning, videoobservation, fokusgruppeinterviews, cultural probing etc. Endvidere får du en teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af evaluering og af mulighederne i den forbindelse.

Du beskæftiger dig med bruger- og markedsdreven innovation, det vil sige, hvordan brugere og markedet kan inddrages som innovationsressource i forbindelse med designprocesser til oplevelsesprodukter.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du:

  • kunne tilrettelægge design af oplevelsesorienterede digitale produkter,
  • kunne tilrettelægge evaluering af oplevelsesorienterede digitale produkter, herunder arbejde systematisk, effektivt og velbegrundet med forskellige brugercentrerede evalueringsmetoder til indsamling af data til brug i designprocesser, og kunne analysere, beskrive, vurdere samt tage kritisk stilling til resultater i relation til digitale oplevelsesprodukter,
  • selvstændigt, systematisk og kritisk kunne formulere, teste og analysere problemstillinger i relation til afprøvningen af oplevelsesdesign samt tage stilling til brugbarheden af metoder inden for markedsdreven og brugerdreven innovation i forhold til oplevelsesdesign.

Seminardatoer

Alle 3 seminarer afholdes på Aalborg Universitet, 9000 Aalborg.

2. seminar - Brugercentrerede metoder i design: d. 9.-10. oktober 2020

Eksamen afholdes i enten december 2020 eller januar 2021.

 

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning (ca. 250 kr. pr. seminar) og evt. transport og ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på User Experience Design

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Brugercentrerede metoder i design, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken User Experience Design

Varighed

  • September 2020 - januar 2021

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 1. juli 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.