Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser - Enkeltfag

Faget giver dig praktiske færdigheder inden for brugercentrerede metoder til at designe og teste oplevelsesorienterede it-produkter og -systemer.

På modulet beskæftiger du dig med test af oplevelsesorienterede it-produkter og systemer, herunder evaluering af oplevelsesdesign bl.a. gennem semi-etnografiske metoder, menings- og betydningsorienteret receptionsforskning, videoobservation, fokusgruppeinterviews, cultural probing etc. Endvidere får du en teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af evaluering og af mulighederne i den forbindelse.

Du beskæftiger dig med bruger- og markedsdreven innovation, det vil sige, hvordan brugere og markedet kan inddrages som innovationsressource i forbindelse med designprocesser til oplevelsesprodukter.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du:

  • kunne tilrettelægge design af oplevelsesorienterede digitale produkter,
  • kunne tilrettelægge evaluering af oplevelsesorienterede digitale produkter, herunder arbejde systematisk, effektivt og velbegrundet med forskellige brugercentrerede evalueringsmetoder til indsamling af data til brug i designprocesser, og kunne analysere, beskrive, vurdere samt tage kritisk stilling til resultater i relation til digitale oplevelsesprodukter,
  • selvstændigt, systematisk og kritisk kunne formulere, teste og analysere problemstillinger i relation til afprøvningen af oplevelsesdesign samt tage stilling til brugbarheden af metoder inden for markedsdreven og brugerdreven innovation i forhold til oplevelsesdesign.

Seminardatoer

Udbydes næste gang i efteråret 2018 (datoer endnu ikke fastsat).

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken User Experience Design

Varighed

  • 12. oktober 2018 - 22. november 2018. OBS: AFLYST

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 6.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.