AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Anvendt oplevelsesdesign - Enkeltfag

Faget "Anvendt oplevelsesdesign" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier.

Faget er et praktisk-konstruktivt modul, der har til hensigt at give dig:

 • konkrete erfaringer med og praktiske færdigheder inden for design af oplevelsesorienterede systemer, interaktionsdesign og anvendt digital æstetik
 • konkrete erfaringer med og praktiske færdigheder inden for evaluering af brugeroplevelser
 • indsigt i problemstillinger i samspillet mellem test/evaluering og design.

 

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du kunne tilrettelægge designprocesser ud fra en videnskabelig tilgang. Du vil være i stand til at træffe kvalificerede valg af metoder og teknologier til design af digitale oplevelsesprodukter, og du kan benytte disse metoder.

 • kunne tilrettelægge designprocesser gennem anvendelse af videnskabelig metode, herunder kunne træffe informerede og velbegrundede valg af metoder og teknologier til design af digitale oplevelsesprodukter samt kunne benytte disse metoder,
 • kunne tilrettelægge og organisere test- og evalueringsprocesser gennem anvendelse af videnskabelige metoder,
 • selvstændigt og systematisk kunne designe konkrete, digitale oplevelsesorienterede produkter, herunder have en praktisk, operativ forståelse af designet af oplevelsesorienterede systemer og for digital æstetik,
 • kunne kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, teoretiske og praktiske problemstillinger i relation til design og test af digitale oplevelsesprodukter.

Seminardatoer

Udbydes næste gang i efteråret 2019 (datoer oplyses så hurtigt som muligt).

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning (ca. 250 kr. pr. seminar) og evt. transport og ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på User Experience Design

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Anvendt oplevelsesdesign, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken User Experience Design

Varighed

 • 30. august 2019 - 31. januar 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. juni 2019 - ansøgninger modtages fortsat

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.