AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Indhold

Fagpakken User Experience Design opøver dine evner til at designe, realisere, implementere, teste og evaluere digitale teknologier til at understøtte oplevelser, så produkterne får et nyt og/eller forøget oplevelsespotentiale.

Fagpakken omhandler:

  • Teorier om oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign.
  • Teorier om digital æstetik, digitale teknologier og digitale mediers formsprog.
  • Teorier om fortælleteori/narratologi/storytelling, specielt interaktive fortællinger og digital storytelling.
  • Interaktionsdesign i tilknytning til oplevelser.
  • Metoder til design af it-støttede bruger-oplevelser.
  • Metoder til test og evaluering af it-støttede brugeroplevelser.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag, der hver på sin måde fokuserer på emnet: design og test af it-baserede brugeroplevelser:

  • Oplevelser og oplevelsesdesign (faget er primært teoretisk-analytisk orienteret)
  • Brugercentrerede metoder i design (faget er primært metodisk orienteret)
  • Oplevelser og oplevelsesdesign (faget er primært praktisk-konstruktivt orienteret)

Undervisningen er tilrettelagt, så deltagerne kan følge alle tre enkeltfag sideløbende.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i de tidligere udbudte fagpakker "Oplevelsesdesign" og "Digital Storytelling". Disse fagpakker kan derfor ikke indgå sammen med "User Experience Design" i en samlet uddannelse til master i IT.