Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier

Bruger­centrerede metoder i design

Faget "Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier

Bruger­centrerede metoder i design

Faget "Brugercentrerede metoder i design og evaluering af oplevelser" er et enkeltfag fra fagpakken User Experience Design, som hører under Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt.

Søg optagelse

Fakta

Brugercentrerede metoder i design, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken User Experience Design
Sted
Aalborg
Pris
7.000 kr.
En del af fagpakken User Experience Design
Læs om fagpakken
Varighed
September 2022 - januar 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. juni 2022

Faget giver dig praktiske færdigheder inden for brugercentrerede metoder til at designe og teste oplevelsesorienterede it-produkter og -systemer.

På modulet beskæftiger du dig med test af oplevelsesorienterede it-produkter og systemer, herunder evaluering af oplevelsesdesign bl.a. gennem semi-etnografiske metoder, menings- og betydningsorienteret receptionsforskning, videoobservation, fokusgruppeinterviews, cultural probing mm. Endvidere får du en teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af evaluering og af mulighederne i den forbindelse.

Du beskæftiger dig med bruger- og markedsdreven innovation, det vil sige, hvordan brugere og markedet kan inddrages som innovationsressource i forbindelse med designprocesser til oplevelsesprodukter.

Udbytte

Efter gennemførelse af faget vil du:

  • kunne tilrettelægge design af oplevelsesorienterede digitale produkter,
  • kunne tilrettelægge evaluering af oplevelsesorienterede digitale produkter, herunder arbejde systematisk, effektivt og velbegrundet med forskellige brugercentrerede evalueringsmetoder til indsamling af data til brug i designprocesser, og kunne analysere, beskrive, vurdere samt tage kritisk stilling til resultater i relation til digitale oplevelsesprodukter,
  • selvstændigt, systematisk og kritisk kunne formulere, teste og analysere problemstillinger i relation til afprøvningen af oplevelsesdesign samt tage stilling til brugbarheden af metoder inden for markedsdreven og brugerdreven innovation i forhold til oplevelsesdesign.

Seminardatoer og øvrige udgifter

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.