Fagpakke - Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

User Experience Design

På fagpakken "User Experience Design" lærer du at arbejde professionelt og systematisk med design og test af oplevelsesorienterede IT-produkter og -systemer, herunder især med brugersiden og brugeroplevelsen af IT-produkter og -systemer.

Søg optagelse

Fagpakke - Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

User Experience Design

På fagpakken "User Experience Design" lærer du at arbejde professionelt og systematisk med design og test af oplevelsesorienterede IT-produkter og -systemer, herunder især med brugersiden og brugeroplevelsen af IT-produkter og -systemer.

Søg optagelse

Fakta

User Experience Design, fagpakke fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier
Sted
Aalborg
Pris
21.000 kr.
En del af Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier
Læs om masteruddannelsen
Varighed
September 2022 - januar 2023
ECTS
15
Ansøgningsfrist
1. juni 2022

Brugerne af it-systemer og produkter med it bliver mere og mere kræsne. De ved, at teknologierne i dag kan designes, så de ikke bare er nemme at bruge, men også sjove, inspirerende, motiverende. Med viden om User Experience Design kan du lære at tage udgangspunkt i brugerne og deres følelser og designe dine it-produkter, så de giver brugerne en god oplevelse. Målet er at lave digitale produkter og systemer, der skiller sig ud, og som brugerne selv vil opsøge og har lyst til at vende tilbage til.

Fagpakken "User Experience Design" er en fagpakke fra linjen "Interaktionsdesign og Multimedier" under Master i IT, som udbydes i samarbejde med It-vest. Fagpakken kan læses selvstændigt, eller den kan indgå i en Master i IT.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag, der hver på sin måde fokuserer på emnet "design og test af IT-baserede brugeroplevelser":

  • Oplevelser og oplevelsesdesign (faget er primært teoretisk-analytisk orienteret)
  • Brugercentrerede metoder i design (faget er primært metodisk orienteret)
  • Anvendt oplevelsesdesign (faget er primært praktisk-konstruktivt orienteret)

Undervisningen er tilrettelagt, så du følger alle tre enkeltfag sideløbende.

OBS: Linjen i Interaktionsdesign og multimedier lukker

På grund af for lav interesse for vores fagpakker på linjen i Interaktionsdesign og multimedier, stopper udbuddet på denne linje med udgangen af 2022.

It-vest og universiteterne garanterer dog, at alle fagpakker, der pt. er i udbud på denne linje, gennemføres – eventuelt i en reduceret form, hvis der er få tilmeldte. Det betyder m.a.o., at du stadig kan nå at tage en hel master i IT på linjen i Interaktionsdesign og multimedier, hvis du ønsker det. 

Vær dog opmærksom på, at som følge af nedlukningen af linjen bliver 1. december 2022 sidste gang, du kan søge om optagelse på masterprojektet på linjen i Interaktionsdesign og multimedier.

Målgruppe og udbytte

Indhold

Fagpakken User Experience Design opøver dine evner til at designe, realisere, implementere, teste og evaluere digitale teknologier til at understøtte oplevelser, så produkterne får et nyt og/eller forøget oplevelsespotentiale.

Fagpakken omhandler:

  • Teorier om oplevelsesøkonomi og oplevelsesdesign.
  • Teorier om digital æstetik, digitale teknologier og digitale mediers formsprog.
  • Teorier om fortælleteori/narratologi/storytelling, specielt interaktive fortællinger og digital storytelling.
  • Interaktionsdesign i tilknytning til oplevelser.
  • Metoder til design af it-støttede bruger-oplevelser.
  • Metoder til test og evaluering af it-støttede brugeroplevelser.

Fagpakken er bygget op af tre enkeltfag, der hver på sin måde fokuserer på emnet: design og test af it-baserede brugeroplevelser:

Undervisningen er tilrettelagt, så deltagerne kan følge alle tre enkeltfag sideløbende.

Indholdet i denne fagpakke har et vist sammenfald med indholdet i de tidligere udbudte fagpakker "Oplevelsesdesign" og "Digital Storytelling". Disse fagpakker kan derfor ikke indgå sammen med "User Experience Design" i en samlet uddannelse til master i IT.

Undervisning

Undervisningen gennemføres som en kombination af it-støttet fjernundervisning og holdundervisning og projektvejledning på seminarer.

Undervisningen er tilrettelagt, så de tre enkeltfag gennemføres sideløbende.

Du skal regne med en ugentlig studieindsats på gennemsnitligt 15-20 timer. Dette kan variere efter forudsætninger og ambitionsniveau.

Adgangskrav og optagelse

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter