Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Undervisning

Du skal arbejde selvstændigt eller i en gruppe med max. tre personer med at skrive dit masterprojekt. Den mundtlige prøve er individuel. Du får tildelt en vejleder fra universitetet. 

Vejledningen ydes som sparring med afsæt i dine egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at du selv tager initiativ til vejledningsmøder.