Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Målgruppe

Master i it-studerende, der har gennemført tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i Interaktionsdesign og multimedier, kan skrive masterprojekt i Masterprojekt, interaktionsdesign og multimedier.

Udbytte

Gennem masterprojektet skal du kunne:

  • demonstrere - inden for masterprojektets emne - viden og forståelse for relevante teorier, metoder og teknikker,
  • analysere faglige problemstillinger ved hjælp af relevante og hensigtsmæssige modeller, teorier og metoder,
  • reflektere over anvendelighed af de udvalgte fagelementer i forhold til den konkrete problemstilling.

Du skal på egen hånd eller i et samarbejde med medstuderende kunne:

  • identificere, afgrænse og formulere en problemstilling inden for interaktionsdesign og multimedier,
  • opstille metode for belysning eller løsning af den identificerede problemstilling,
  • vurdere, kritisk analysere og sammenfatte relevant videnskabelige litteratur med udgangspunkt i problemstillingen,
  • udarbejde en velstruktureret og velformuleret rapport,
  • reflektere over selve problemløsningsprocessen og resultatet af denne.

Du skal demonstrere kompetencer til at:

  • selvstændigt planlægge, igangsætte og gennemføre arbejdet med masterprojektet,
  • formidle projektet gennemskueligt, fyldestgørende og klart.

Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen Master i it, interaktionsdesign og multimedier.