Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Indhold

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du kan vælge at arbejde alene eller sammen med 1-2 medstuderende, så I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen.

Projekter udført af en studerende skal afspejle 15 ECTS, af to studerende 30 ECTS, osv. Projektrapporten må maksimalt være på 50 sider for en person, 75 sider for to og 100 sider for 3 personer.

Projektet kan skrives på dansk eller engelsk, men der udarbejdes altid et engelsk resume. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.