Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Masterprojekt

Til en hel masteruddannelse i IT hører tre fagpakker samt et masterprojekt. Hver del tæller 15 ECTS, dvs. 60 ECTS ialt. Mindst to fagpakker samt masterprojektet skal være inden for samme linje. Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Mastertitlen

Masteruddannelsens faglige niveau svarer til det faglige niveau for en kandidatuddannelse. Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen "Master i IT" med angivelse af din linje, dvs. enten:

  • Master i IT, Interaktionsdesign & Multimeder
  • Master i IT, Organisation
  • Master i IT, Softwarekonstruktion

Masterprojekt på linjen Interaktionsdesign og multimedier

Masterprojekt på linjen Interaktionsdesign og multimedier

Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området. Du får trænet dine evner til at anvende de metoder, teknikker og teorier, som du har lært ved dit masterstudium, og til at formidle din viden til andre.

Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

læs mere

Fakta

Masterprojekt på Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier

Varighed

  • September - januar eller februar - juni

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 15

Pris

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 21. juni for efterårsstart 2021
  • 1. december for forårsstart 2022

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.