Spring til indhold

Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier

Masterprojekt

Til en hel masteruddannelse i IT hører tre fagpakker samt et masterprojekt. Hver del tæller 15 ECTS, dvs. 60 ECTS i alt. Mindst to fagpakker samt masterprojektet skal være inden for samme linje. Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Søg optagelse

Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier

Masterprojekt

Til en hel masteruddannelse i IT hører tre fagpakker samt et masterprojekt. Hver del tæller 15 ECTS, dvs. 60 ECTS i alt. Mindst to fagpakker samt masterprojektet skal være inden for samme linje. Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Søg optagelse

Fakta

Masterprojekt på Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier
Sted
Aalborg
Pris
21.000 kr.
En del af Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier
Læs om masteruddannelsen
Varighed
September - januar eller februar - juni
ECTS
15
Ansøgningsfrist
  • 1. juni (for efterårsstart)
  • 1. december (for forårsstart)

Masteruddannelsens faglige niveau svarer til det faglige niveau for en kandidatuddannelse. Når du har afleveret dit masterprojekt og bestået den mundtlige eksamen, opnår du titlen "Master i IT" med angivelse af din linje, dvs. enten:

  • Master i IT, Interaktionsdesign & Multimedier
  • Master i IT, Organisation
  • Master i IT, Softwarekonstruktion

Masterprojekt på linjen Interaktionsdesign og Multimedier

Masterprojektet er den afsluttende del af Masteruddannelsen i IT.

Ved at arbejde med masterprojektet får du mulighed for at fordybe dig i et emne, som du interesserer dig for, og skabe ny viden på området. Du får trænet dine evner til at anvende de metoder, teknikker og teorier, som du har lært ved dit masterstudium, og til at formidle din viden til andre.

Du fastlægger selv emnet for dit masterprojekt og afgrænser det i samarbejde med din vejleder. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde.

Ved udarbejdelse af masterprojektet skal du demonstrere, at du er fortrolig med almindelige principper for videnskabelig metode, og at du kan anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for linjens fagområde.

OBS: Linjen i Interaktionsdesign og multimedier lukker

På grund af for lav interesse for vores fagpakker på linjen i Interaktionsdesign og multimedier, stopper udbuddet på denne linje med udgangen af 2022.

It-vest og universiteterne garanterer dog, at alle fagpakker, der pt. er i udbud på denne linje, gennemføres – eventuelt i en reduceret form, hvis der er få tilmeldte. Det betyder m.a.o., at du stadig kan nå at tage en hel master i IT på linjen i Interaktionsdesign og multimedier, hvis du ønsker det. 

Vær dog opmærksom på, at som følge af nedlukningen af linjen bliver 1. december 2022 sidste gang, du kan søge om optagelse på masterprojektet på linjen i Interaktionsdesign og multimedier.

Målgruppe og udbytte

Indhold

Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du kan vælge at arbejde alene eller sammen med 1-2 medstuderende, så I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen.

Projekter udført af en studerende skal afspejle 15 ECTS, af to studerende 30 ECTS, osv. Projektrapporten må maksimalt være på 50 sider for en person, 75 sider for to og 100 sider for 3 personer.

Projektet kan skrives på dansk eller engelsk, men der udarbejdes altid et engelsk resume. Resumeet indgår i bedømmelsen af masterprojektet.

Undervisning

Du skal arbejde selvstændigt eller i en gruppe med max. tre personer med at skrive dit masterprojekt. Den mundtlige prøve er individuel. Du får tildelt en vejleder fra universitetet. 

Vejledningen ydes som sparring med afsæt i dine egne overvejelser om projektets struktur og udformning og inddragelse af teori, metode og empiri i problemløsningsprocessen. Det forventes, at du selv tager initiativ til vejledningsmøder.

Adgangskrav

Du skal som udgangspunkt have bestået tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra linjen i Interaktionsdesign og multimedier, før du kan gå i gang med dit masterprojekt.

Dette kan dog efter aftale fraviges, så du gennemfører masterprojektet parallelt med den sidste af dine tre fagpakker.

Sted og pris