AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Evaluering af usability og user experience - enkeltfag

Faget "Evaluering af usability og user experience" er et fag fra fagpakken "Interaktionsdesign og Usability Evaluering" under Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier.

Indhold

Faget har til mål at give deltagerne: 

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability
 • forståelse for udfordringerne ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience
 • erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde. 

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne:

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usabilitylaboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere, og iterativt interaktionsdesign.

Eksamensform

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Intern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Seminardatoer

Oplyses hurtigst muligt.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på Internaktionsdesign og Usability Evaluering

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Evaluering af usability og user experience, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken Interaktionsdesign og Usability Evaluering

Varighed

 • September 2020 - januar 2021. AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. juni 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.