AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Bruger-centreret design - enkeltfag

Faget "Bruger-centreret design" er et fag fra fagpakken "Interaktionsdesign og Usability Evaluering" under Master i IT, Interaktionsdesign og Multimedier.

Indhold

Faget har til formål at give deltagerne:

 • teoretisk funderet forståelse for anvendelsen af brugercentrerede indgange til interaktionsdesign
 • demonstrere indsigt i præmisserne for et optimalt interaktionsdesign, idet brugerdialog, brugbarhedstests m.m. inddrages
 • Indsigt i problemstillinger i bruger-centreret design
 • Indsigt i og erfaring med teknikker til understøttelse af bruger-centreret design
 • Erfaring med bruger-centreret design i praksis.
   

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne planlægge, organisere og reflektere over en bruger-centreret designproces, hvor resultaterne omsættes i et eller flere designs eller re-designs.

Dette involverer anvendelse af principper, teorier og metoder til visuelt design og evaluering usability og user experience (fra fagpakkens to andre enkeltfag).
 

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.
 

Eksamensform

Mundtlig, individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Der gives karakter efter 7-trins-skalaen.

Seminardatoer

Oplyses hurtigst muligt.

Øvrige udgifter

Udover deltagerbetalingen skal påregnes udgifter til litteratur samt forplejning og evt. ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på Internaktionsdesign og Usability Evaluering

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Bruger-centreret design, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken Interaktionsdesign og Usability Evaluering

Varighed

 • September 2020 - januar 2021. AFLYST

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 5

Pris

 • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 15. juni 2020

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.