AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Indhold

Fagpakken sætter dig i stand til at evaluere og optimere brugbarheden ved IT-systemer og interaktive produkter. Du får en indgående og operationel viden om interaktionsdesign samt om integration og anvendelse af brugerbaseret usability-evaluering og brugbarhedskriterier i forbindelse med design af digitale produkter og systemer.

Fagpakken omhandler:

  • Human-computer interaction (HCI)
  • Teorier og begrebsdannelser om interaktionsdesign
  • Brugercentreret design
  • Usability og brugbarhedskriterier
  • Metoder til usability-evaluering
  • Metoder til evaluering af user experience
  • Brugerbaseret usability-evaluering
  • Planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af usability-evaluering
  • Udfordringer for usability-evaluering i praksis

Du kommer til at arbejde både med teorier og metoder til design og evaluering af digitale produkter, og du træner dine færdigheder i at tilrettelægge evalueringer af brugbarhed samt identifikation og præcisering af brugbarhedskriterier.

Fagpakkens tre enkeltfag fokuserer på hver sin måde på emnet:

Særlige forhold

Fagpakken "Interaktionsdesign og usability evaluering" har et vist sammenfald med den tidligere udbudte fagpakke "Brugbarhed". De to fagpakker kan derfor ikke begge indgå i en samlet uddannelse til Master i IT.