AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Indhold

Fagpakken Interaktionsdesign og usability evaluering sigter på at sætte deltagerne i stand til at evaluere og optimere brugbarheden ved it-systemer og interaktive produkter. Deltagerne får en indgående og operationel viden om interaktionsdesign samt om integration og anvendelse af brugerbaseret usability evaluering og brugbarhedskriterier i forbindelse med design af digitale produkter og systemer.

Fagpakken omhandler:

 • Human-computer interaction (HCI).
 • Teorier og begrebsdannelser om interaktionsdesign.
 • Brugercentreret design.
 • Usability og brugbarhedskriterier.
 • Metoder til usability evaluering.
 • Metoder til evaluering af user experience.
 • Brugerbaseret usability evaluering.
 • Planlægning, forberedelse, gennemførelse, analyse og dokumentation af usability-evaluering.
 • Udfordringer for usability evaluering i praksis.

Deltagerne arbejder både med teorier og metoder til design og evaluering af digitale produkter, og de træner deres færdigheder i at tilrettelægge evalueringer af brugbarhed samt identifikation og præcisering af brugbarhedskriterier.

Fagpakkens tre enkeltfag fokuserer på hver sin måde på emnet:

 • Interaktionsdesign - primært teoretisk-analytisk.
 • Metoder til usability evaluering - primært metodisk.
 • Evaluering og design i praksis - praktisk-analytisk.

Undervisningen er tilrettelagt, så alle tre enkeltfag gennemføres sideløbende.