AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Vidensorganisering - Enkeltfag

På faget bliver du præsenteret for teori og metode til modellering af og navigation i viden.

På baggrund af et konkret eksempel kommer du til at arbejde med teknikker til kategorisering og modellering af viden samt med analyse af navigationsstrategier og meta-data.

Udbytte

Målet for faget er, at deltagerne kan sortere, kategorisere og modellere videnselementer, beskrive og udvælge relevante søgestrategier samt tilføje meta-data.

Specifikt er målet, at deltagerne bliver i stand til at:

  • beskrive informationsarkitekturens rolle i udviklings- og evalueringsmetoder og processer,
  • analysere og evaluere forskellige informationsarkitekturers styrke og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge,
  • identificere og anvende relevante teknikker til sortering, kategorisering og modellering af viden samt relevante søgestrategier i design og evaluering af informationsarkitekturer.

Seminardatoer

Seminardatoer oplyses så hurtigt som muligt.

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på Informationsarkitektur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Vidensorganisering, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken Informationsarkitektur

Varighed

  • 1. februar 2020 - 30. juni 2020. AFLYST

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.