AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Vidensorganisering - Enkeltfag

På faget bliver du præsenteret for teori og metode til modellering af og navigation i viden.

På baggrund af et konkret eksempel kommer du til at arbejde med teknikker til kategorisering og modellering af viden samt med analyse af navigationsstrategier og meta-data.

Udbytte

Målet for faget er, at deltagerne kan sortere, kategorisere og modellere videnselementer, beskrive og udvælge relevante søgestrategier samt tilføje meta-data.

Specifikt er målet, at deltagerne bliver i stand til at:

  • beskrive informationsarkitekturens rolle i udviklings- og evalueringsmetoder og processer,
  • analysere og evaluere forskellige informationsarkitekturers styrke og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge,
  • identificere og anvende relevante teknikker til sortering, kategorisering og modellering af viden samt relevante søgestrategier i design og evaluering af informationsarkitekturer.

Seminardatoer

Fagpakken er aflyst i foråret 2016

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på Informationsarkitektur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Vidensorganisering, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken Informationsarkitektur

Varighed

  • 1. februar 2020 - 30. juni 2020

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.