AAU logo

Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Informationsøkologi - Enkeltfag

Informationsarkitektur udvikler sig spontant, og nye former mødes derfor med vaner og situationsspecifikke nødvendigheder. Ligesom en bygningsarkitekt må tage grund, klima og de forhåndenværende materialer i betragtning, må en informationsarkitekt kunne identificere de afgørende traditioner og bindinger i anvendelsessammenhængen og sørge for, at strukturen for videnspræsentation passer dermed.

Undervisningen på faget præsenterer dig for en teoretisk forståelse af praksis som kontekst for informationsarkitektur med definitioner, metoder, epistemologi og casestudier. Der tages udgangspunkt i brug af dokumenter, sorterings- og arkiveringsredskaber, sorterings- og arkiveringsmaterialer, medieret kommunikation og ansigt-til-ansigt kommunikation.

Udbytte

Målet med faget er, at deltagerne bliver i stand til at forbinde viden om formalisering og vidensorganisering med praksis i anvendelsessammenhængen.

Efter gennemførelse af faget er det målet, at deltagerne er i stand til at:

  • anvende begreber, teknikker og metoder til at specificere, designe med brugere og evaluere en arkitektur af stor kompleksitet fra de involverede brugergruppers synsvinkler,
  • evaluere teknikkers, metoders og fundamentale begrebers styrker og svagheder i en konkret sammenhæng,
  • kommunikere informationsarkitektur - dokumentation og analyser - klart og utvetydigt.

Seminardatoer

Seminardatoer oplyses så hurtigt som muligt.

Øvrige udgifter

Udover kursusafgiften må påregnes udgifter til litteratur samt til forplejning og evt. transport og ophold under seminarer.

Alle enkeltfag på Informationsarkitektur

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Informationsøkologi, enkeltfag fra Master i IT, linjen Interaktionsdesign og Multimedier, fagpakken Informationsarkitektur

Varighed

  • 1. februar 2020 - 30. juni 2020. AFLYST

Sted

  • Aalborg

ECTS

  • 5

Pris

  • 7.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændring samt aflysning.