Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Indhold

Indhold

Fagpakken Informationsarkitektur giver dig teoretisk og metodisk baggrund for samt praktisk færdighed i at arbejde med informationsarkitekturens tre hovedkomponenter: Content management, vidensorganisering og informationsøkologi.

Gennem undervisningen vil du blive fortrolig med væsentlige metoder, teknikker samt dokumentations- og evalueringsformer inden for de tre hovedkomponenter til brug i analyse, udvikling og evaluering af informationsarkitektur. Det drejer sig f.eks. om forretningsmodel, benchmarks, design brief, projektplan, kravspecifikation, storyboards for design events, og formativ evaluering. Du vil desuden lære at bruge guidelines, tjeklister og paradigmatiske eksempler som værktøj såvel til analyse som til design og evaluering.

Fagpakken består af tre enkeltfag:

  • Vidensorganisering
  • Informationsøkologi
  • Content Management Systemer og informationsarkitektur

"Vidensorganisering" handler om teori og metode til modellering af og navigation i viden. Du kommer også til at arbejde med analyse og evaluering af forskellige informationsarkitekturers styrker og svagheder i forhold til konkrete anvendelsessammenhænge.

"Informationsøkologi" handler om at strukturere sin videnpræsentation under hensyntagen til den kontekst, den indgår i, og de vaner og traditioner, brugerne er påvirket af.

På faget "Content management systemer og informationsarkitektur" kommer du til at arbejde konkret med at designe, implementere og evaluere en informationsarkitektur, og du får kendskab til udviklingsmodeller og tilknyttede dokumentationsformer.

Baggrund og formål

Fagpakken har fokus på analyse, udvikling og evaluering af informationsarkitektur. Du bliver fortrolig med væsentlige metoder, teknikker samt dokumentations- og evalueringsformer inden for content management, vidensorganisering og informationsøkologi.

Faglige kompetencer:

Du bliver fortrolig med centrale begreber og problemstillinger inden for organisering, kategorisering, formalisering og søgning i informationsøkologier samt teknikker til analyse, design og evaluering af de praksisser, som udgør genrerne i en informationsarkitektur.

Praksisorienterede kompetencer:

Du bliver fortrolig med design og kommunikation i relation til analyse, evaluering og udvikling af informationsarkitektur. Der vil blive arbejdet med konkrete metoder og teknikker til dokumentation og evaluering af informationsarkitektur samt design med vægt på brugerinvolvering.

Akademiske kompetencer:

Der vil blive lagt vægt på analytiske aspekter, metodik og formidlingsevner.