Master i IT, Interaktionsdesign og multimedier

Adgangskrav

Adgangskrav til fag på interaktionsdesign og multimedier

Fagpakkerne inden for linjen i interaktionsdesign og multimedier henvender sig til personer, der arbejder på professionelt niveau med interaktionsdesign og multimedier.

Du kan blive optaget på linjen, hvis du har

 • relevant uddannelsesmæssig baggrund,
 • minimum to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Uddannelsesmæssig baggrund

Relevante uddannelser i forhold til optagelse på master i it, linjen i interaktionsdesign og multimedier, er:

 • bacheloruddannelsen i datalogi,
 • bacheloruddannelsen i informationsvidenskab,
 • bacheloruddannelsen i multimedier,
 • professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
 • diplomuddannelse i softwareudvikling eller webudvikling,
 • eller tilsvarende.

Andre uddannelser kan give adgang, hvis du har grundlæggende indsigt i og forståelse af forholdet mellem bruger og multimediesystem samt et basalt kendskab til interaktionsdesign.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge om optagelse på dispensation efter en individuel vurdering.

OBS: Følgende nye adgangskrav og forudsætninger til linjen i interaktionsdesign og multimedier er gældende fra 1. dec. 2020:

Ansøger skal have gennemført mindst:

 • en akademisk bacheloruddannelse eller,
 • en professionsbacheloruddannelse eller,
 • en mellemlang videregående uddannelse eller,
 • en diplomuddannelse gennemført som et regulært forløb.

Med de nye adgangskrav fra 1. december 2020 bliver det således muligt at blive optaget på linjen, selvom man ikke har en it-uddannelsesbaggrund. Ansøger skal dog fortsat også have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Der kan ikke dispenseres fra dette krav.

Relevant erhvervserfaring betyder, at du skal have beskæftiget dig med udvikling eller implementering af it eller undervisning i it.

Der optages max. 25 studerende efter først-til-mølle princippet blandt kvalificerede ansøgere.