AAU logo

Master i Inkluderende Arkitektur - København

Målgruppe

Målgruppe

Foto: Jørgen True

Uddannelsen er for dig, der arbejder professionelt med byggeri, fx i forbindelse med arkitektur, indretning, infrastruktur, byplanlægning mv. Det kan være i alle dele af byggeprocessen, fx i forbindelse med kravspecificering, rådgivning, projektledelse, udførelse, byggesagsbehandling i kommunal eller anden offentlig myndighedsbehandling mv.

Du skal have en relevant videregående uddannelse som fx arkitekt, bygningsingeniør, bygningskonstruktør, landsskabsarkitekt eller ergoterapeut samt mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Eksempler på brug af masteruddannelsen

Her finder du eksempler på, hvordan masteruddannelsen i inkluderende arkitektur kan styrke dig i dit daglige arbejde:

 • Som bygherrerådgiver eller projektleder/-medarbejder i en bygherreorganisation bliver du i stand til at formulere krav i byggeprogrammer med afsæt i brugerbehov. Du får strategier til at fastholde fokus på brugerbehov gennem hele byggeprocessen hos alle samarbejdspartnere.
   
 • Som arkitektrådgiver får du overblik over nordisk og europæisk lovgivning om tilgængelighed i byggeriet, som styrker dig og din virksomhed i konkurrencer og opgaver i udlandet. Du får et dybdegående kendskab til brugerbehov, som giver dig større råderum og kontrol i dit arbejde med løsninger. Du får et stort og nuanceret referencekatalog af inkluderende byggeprojekter, du kan trække på.
   
 • Som byggesagsbehandler bliver du i stand til at fortolke lovgivningen og brugerbehov og rådgive klienter om løsninger. Du får metoder og strategier til at sikre inkluderende byggeri.
   
 • Som totalentreprenør bliver du klædt på til at kvalitetssikre tilgængelighedsløsningerne og universelt design i forhold til brugerbehov og lovgivning igennem hele byggekæden, helt ud i det udførende led.
   
 • Som tilgængelighedskonsulent, -rådgiver eller -auditor bliver du kvalificeret til at rådgive dine kunder, klienter, kolleger eller samarbejdspartnere i international lovgivning og løsningsmuligheder. Du får styrket din rolle som rådgiver/koordinator i forhold til strategi, implementering, samarbejde og proces, der sikrer fastholdelse af universelt design og tilgængelighed igennem byggeprocessen.

 

Læs mere om adgangskrav her