ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterInkluderende arkitektur

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Universelt design: Investering og værdi

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Universelt design: Investering og værdi

Fakta

Universelt design: Investering og værdi, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Inkluderende arkitektur
Modul 6
Sted
København
Pris
18.000 kr.
En del af Master i Inkluderende arkitektur
Læs om masteruddannelsen
Varighed
2 måneder i efteråret 2022
ECTS
10
Ansøgningsfrist
1. oktober 2022

Modulet introducerer viden og teori om, hvordan man kan diskutere og vurdere investering i universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk og værdibaseret perspektiv.

Modulet præsenterer forskellige teoretiske begreber relateret til værdiforståelse, herunder begreber der tager afsæt i fx økonomisk, social og etisk værdiforståelse.  Det økonomiske rationale undersøges og sættes i relation til andre investeringspotentialer relateret til at skabe universelt design og tilgængelighed.

Modulet introducerer forskellige teoretiske metoder for at analysere, beregne og italesætte økonomiske og værdibaserede udgifter og indtægter ved at investere i universelt design og tilgængelighed. Det undersøges derfor også hvordan investering og værdi ifm. universelt design og tilgængelighed kan indgå i større generelle virksomheds- eller samfundsdagsordener, så som adgang til arbejdsmarkedet, den inkluderende folkeskole, retten til ligebehandling og den sociale bæredygtighed.

Parallelt undersøges de etiske aspekter af værdibegrebet med de økonomiske og sociale. Modulet undersøger de etiske dilemmaer og svære prioriteringer, der kan opstå, når flere forskellige brugerbehov skal tilgodeses og nogle gange kommer i konflikt med hinanden. De studerende diskuterer, hvad det betyder for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation og formidling. Desuden undersøges det hvordan investering og etik er forbundet, herunder hvordan brugere og målgrupper kan italesættes og beregnes, og hvordan investering og udbytte kan defineres.

Undervisningen introducerer relevante incitamentsprogrammer, og de studerende introduceres til forskellige analysemetoder, der kan anvendes til analyse af udviklingspotentialet i egen praksis ift. kommunikation, beregninger og værdiforståelse.

Investerings- og værdibegreberne undersøges også i forhold til begrebsforskelle i hhv. universelt design og tilgængelighed, og diskuteres konkret med afsæt i eksempler fra praksis. Der diskuteres projekter i en bred skalaforståelse, herunder også bygningsdetaljer, hele byggerier og offentlige byrum/uderum.

Modulet giver indblik i:

  • Perspektiver på samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
  • Forskellige teorietiske forståelser af værdi, investering og udbytte
  • Kommunikation og formidling af investeringsstrategier
  • Etiske diskussioner i beslægtede fagområder
  • Forskellige tilgange til kommunikation af investering og udbytte relateret til både økonomiske, sociale og etiske aspekter
  • Eksempler fra praksis

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.