Master i Inkluderende Arkitektur - København

Kvalitetssikring i praksis

MODUL 5: KVALITETSSIKRING i praksis (5 ECTS)

I dette modul går vi i dybden med, hvordan man kan kvalitetssikre universelt design og tilgængelighed, herunder hvordan vi definerer kvalitet for hvem og i hvilken kontekst og i hvilken skala.

Vi diskuterer brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet. Vi ser på, hvordan vi kan forstå og vurdere kvaliteten af designet og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. Og vi gennemgår eksempler på, hvordan du i din praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Gældende regelværk, reguleringsmekanismer og byggeriets processer sættes i relation til relevante kvalitetssikringsmetoder, og de studerende gennemgår eksempler på, hvordan de i deres egen praksis kan forholde sig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design- og byggeprocessen.

Modulet giver indblik i:

 •     Kvalitet og kvalitetsforståelse
 •     Kvalitetssikringsmetoder
 •     Fortolkning og udfordringer i gældende regelværk
 •     Brugerevalueringsmetoder
 •     Registrering og analyse
 •     Eksempler på kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed i konkret praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops, selvstudier og ekskursion. Modulet afsluttes med en individuel opgave (5-10 sider), som bedømmes internt med karakter efter 7-trinsskalaen.

OPGAVETEMA

Analyse af eksisterende kvalitetssikringsmetoder med udgangspunkt i eksisterende bygnings-/designcases og kendte kvalitetssikringsværktøjer, gerne fra egen praksis.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Kvalitetssikring i praksis, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Inkluderende arkitektur

Varighed

 • September 2020 - januar 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Forlænget til d. 1. august 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.