AAU logo

Master i Inkluderende Arkitektur - København

Krop og rum – teori, metode og begreber

MODUL 2: KROP OG RUM – TEORI, METODE OG BEGREBER (10 ECTS)

I dette modul går vi i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, metoder til brugerinvolvering samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design.

Vi tager udgangspunkt i kendskabet til definitioner af designprincipper og retten til ligebehandling, når vi i dette modul forholder os kritisk og konstruktivt til udbredte forståelser og misforståelser af både begreber, brugerdefinitioner og løsninger. Vi studerer brugerdefinitioner og behov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, fx personer med syns- eller hørenedsættelse i forskellige grader, personer med orienterings- og hukommelsesudfordringer eller personer med gigt.

Vi forholder os kritisk til forskellige metoder til at afdække brugerbehov og analysemetoder til at vurdere, hvorvidt behovene er imødekommet i eksisterende byggerier og byggesager.

Derudover lærer du, hvordan dagslys og akustik er centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed, og får metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i din daglige praksis.

Modulet giver overblik over:

  • Fortolkning af løsninger i designprocesser og praksis
  • Brugerdefinitioner og brugerbehov
  • Akustik og dagslys som tilgængelighedsparametre
  • Metoder til afdækning af brugerbehov

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser og ekskursioner og afsluttes med afleveringen af en skriftlig opgave (mulighed for at arbejde gruppevis). Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases. Modulet bedømmes med 7-trinsskalaen med ekstern censur.

OPGAVETEMA

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Desuden kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og cases og praksis.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Krop og rum - teori, metode og begreber, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

  • September 2019 - januar 2020

Sted

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

  • 10

Pris

  • 18.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • 15. juni 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.