Master i Inkluderende Arkitektur - København

Universelt design: Investering og værdi

MODUL 6: UNIVERSELT DESIGN: INVESTERING OG Værdi (10 ECTS)

Modulet introducerer viden og teori om, hvordan man kan diskutere og vurdere investering i universelt design og tilgængelighed i et samfundsøkonomisk og værdibaseret perspektiv.

Modulet præsenterer forskellige teoretiske begreber relateret til værdiforståelse, herunder begreber der tager afsæt i fx økonomisk, social og etisk værdiforståelse.  Det økonomiske rationale undersøges og sættes i relation til andre investeringspotentialer relateret til at skabe universelt design og tilgængelighed.

Modulet introducerer forskellige teoretiske metoder for at analysere, beregne og italesætte økonomiske og værdibaserede udgifter og indtægter ved at investere i universelt design og tilgængelighed. Det undersøges derfor også hvordan investering og værdi ifm. universelt design og tilgængelighed kan indgå i større generelle virksomheds- eller samfundsdagsordener, så som adgang til arbejdsmarkedet, den inkluderende folkeskole, retten til ligebehandling og den sociale bæredygtighed.

Parallelt undersøges de etiske aspekter af værdibegrebet med de økonomiske og sociale. Modulet undersøger de etiske dilemmaer og svære prioriteringer, der kan opstå, når flere forskellige brugerbehov skal tilgodeses og nogle gange kommer i konflikt med hinanden. De studerende diskuterer, hvad det betyder for designløsninger, værdiskabelse, økonomiske investeringer, kommunikation og formidling. Desuden undersøges det hvordan investering og etik er forbundet, herunder hvordan brugere og målgrupper kan italesættes og beregnes, og hvordan investering og udbytte kan defineres.

Undervisningen introducerer relevante incitamentsprogrammer, og de studerende introduceres til forskellige analysemetoder, der kan anvendes til analyse af udviklingspotentialet i egen praksis ift. kommunikation, beregninger og værdiforståelse.

Investerings- og værdibegreberne undersøges også i forhold til begrebsforskelle i hhv. universelt design og tilgængelighed, og diskuteres konkret med afsæt i eksempler fra praksis. Der diskuteres projekter i en bred skalaforståelse, herunder også bygningsdetaljer, hele byggerier og offentlige byrum/uderum.

Modulet giver indblik i:

 • Perspektiver på samfundsøkonomisk prioritering, investering og gevinst i forhold til universelt design og tilgængelighed
 • Forskellige teorietiske forståelser af værdi, investering og udbytte
 • Kommunikation og formidling af investeringsstrategier
 • Etiske diskussioner i beslægtede fagområder
 • Forskellige tilgange til kommunikation af investering og udbytte relateret til både økonomiske, sociale og etiske aspekter
 • Eksempler fra praksis

Modulet består af forelæsninger, workshops og selvstudier.  Modulet afsluttes med to opgaver (5-10 sider, gruppearbejde) som bedømmes bestået/ikke bestået med intern censur.

OPGAVETEMA

Analyse af investeringsstrategi og -potentiale belyst fra forskellige aktørers udgangspunkt. Opgaven løses med udgangspunkt i både teori og case og relateres til egen praksis.

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Universelt design: Investering og værdi, enkeltmodul fra 3. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Varighed

 • Februar 2021 - juni 2021

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 10

Pris

 • 18.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • 1. januar 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.