Master i Inkluderende Arkitektur - København

Brugerbehov og metode

Modul 2: Brugerbehov og metode (10 ECTS)

Modulet går i dybden med brugerbehov med udgangspunkt i personer med forskellige funktionsevner, forskellige metoder til indsamling af viden om brugerbehov samt en bredere forståelse af, hvilke arkitektoniske løsninger der er universelt design i praksis.

Modulet undersøger brugerdefinitioner og brugerbehov i forhold til forskellige funktionsevner i detaljen og producerer et nuanceret katalog over brugerbehov, som repræsenterer diversiteten i brugerbehov.

Endvidere afprøves flere metoder til at afdække brugerbehov og de studerende forholder sig i en kritisk analyse til forskellige generelt anvendte metoder. Herunder også metoder for anvendelse af indsamlet viden og erfaringer i deres egen praksis.

Derudover tilbyder modulet fordybelse i fagområderne dagslys og akustik, både som centrale elementer i forbindelse med universelt design og tilgængelighed og i relation til de afdækkede brugerbehov, som er modulets kernefaglige fokus., Der undervises også i metoder til at vurdere og inkludere dagslys og akustik i den studerendes egen praksis.

Modulet giver overblik over:

  • Brugerdefinitioner
  • Detaljeret viden om forskellige brugerbehov
  • Akustik og dagslys som universelt design- og tilgængelighedsparametre
  • Forskellige metoder til afdækning af brugerbehov
  • Betydningen af metodevalg for vidensindsamling i egen praksis

Modulet består af forelæsninger, praktiske øvelser, workshops og ekskursioner. En del af undervisningen finder sted uden for klasserummet, on-site i bygningscases el.lign. Modulet afsluttes med aflevering af en skriftlig gruppeopgave. Øvelser, diskussioner og opgave tager udgangspunkt i både litteratur og cases.

Opgavetema

Analyse og dybdegående studie af udvalgte brugerbehov, som resulterer i et fælles katalog, der bruges videre i studieforløbet. Derudover indgår kritisk analyse af metoder for afdækning af brugerbehov baseret på litteratur og praksis

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag - som det, der vises her på siden - er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse. Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Fakta

Brugerbehov og metode, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Inkluderende arkitektur

Varighed

  • Oktober 2021 - januar 2022

Sted

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

  • 10

Pris

  • 18.000 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 9. august 2021

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.