AAU logo

Master i Inkluderende Arkitektur - København

Begreber i teori og praksis

Modul 1: Begreber i teori og praksis (5 ECTS)

I dette modul præsenteres grundlaget for universelt design og tilgængelighed i byggeriet. Hvad er den historiske og lovgivningsmæssige baggrund for universelt design og tilgængelighed? Hvordan forstås begreberne og hvordan fortolkes de? Hvilke brugere inkluderes i de individuelle begreber, og hvordan hænger det sammen med handicapbegrebets udvikling? Hvilke juridiske rammer er begreberne omfattet af? Og hvad betyder det enkelte begreb for byggeriets udformning og for håndtering af byggefaglige udfordringer?

Modulet undersøger, hvordan begrebsdefinitioner og regelværk konkret har betydning i praksis, og giver kendskab til international lovgivning i lande, hvor danske firmaer bygger og konkurrerer.

Modulet introducerer desuden basisviden om relevante beslægtede fagområder og kernebegreber, som fx handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet Den studerende klædes på til at kunne definere hvornår der arbejdes med hhv universelt design eller tilgængelighed i egen praksis, samt hvilken betydning det har for brugerforståelsen.

Modulet giver overblik over:

 • Historisk og faglig baggrund for fagfeltet
 • En begrebshistorisk gennemgang
 • Definitioner og fortolkninger af universelt design og tilgængelighed
 • International lovgivning og konventioner
 • International forskning, udvikling og erfaringer
 • Handicapbegrebet, sundhedsbegrebet og rettighedsbegrebet i relation til universelt design og tilgængelighed
 • Byggefaglige udfordringer og muligheder ved de individuelle begreber

Modulet består af forelæsninger, workshops og opgaver. Der gives forelæsninger af interne samt eksterne eksperter på området.

Opgavetema

Analyse af International lovgivning og konventioners betydning for byggeriets konkrete udformning. Der tages udgangspunkt i eksisterende bygningscases og den studerendes egen praksis.

 

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Internationale perspektiver og historie, enkeltmodul fra 1. semester af Master i Universelt Design og Tilgængelighed
OBS: Nyt modulnavn fra 2020: Begreber i teori og praksis

Varighed

 • September 2019 - januar 2020

Sted

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

 • 5

Pris

 • 9.000 kr.

Ansøgningsfrist

 • Udskudt til d. 1. september 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.