AAU logo

Master i Inkluderende Arkitektur - København

Adgangskrav

Adgangskrav

Foto: Jørgen True

For at blive optaget på masteruddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og/eller kandidatuddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen, fx som arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan også have en anden relevant uddannelse, fx ergoterapeut.

Har du en anden bachelor- eller kandidatuddannelse, kan du søge om optagelse på dispensation og vil efter en konkret, faglig vurdering af studienævnet evt. kunne optages. Universitetet kan fastsætte krav om aflæggelse af supplerende prøver forud for studiestart.

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende eksamen.