Master i Inkluderende Arkitektur - København

Inkluderende Arkitektur

Inkluderende Arkitektur

Master i Inkluderende Arkitektur (tidligere Master i Universelt Design og Tilgængelighed) er en fleksibel efteruddannelse, der styrker dine kompetencer inden for arkitektur, byggeri, design, indretning og byplanlægning. Den er for dig, der interesserer dig for at sikre alle en ligeværdig adgang til bygninger og det offentlige rum.

Hvad er inkluderende arkitektur?

Inkluderende arkitektur er arkitektur, hvor hensyn til så mange forskellige brugere som muligt er tænkt ind i formgivningen af det byggede miljø, hvilket omfatter både bygninger og uderum, i såvel nybyggeri som renovering. Inkluderende arkitektur tager højde for brugernes fysiske, sansemæssige og kognitive formåen samt kulturelle baggrund.

Helhedstænkning

Inkluderende arkitektur handler om, at vi alle skal have mulighed for at deltage på lige fod i det offentlige rum og i det byggede miljø, uanset hvor i livet vi befinder os – om vi er børn, ældre eller forældre med barnevogn, har benet midlertidigt i gips, bruger kørestol til daglig eller har nedsat syn eller hørelse. Det handler om ligeværdighed og trivsel for alle – noget, som i stigende grad anerkendes som en fundamental kvalitet ved ethvert byggeri.

Inkluderende arkitektur afspejler en helhedstænkning af byggeriet, hvor de mange aspekter af arkitekturen, såsom oplevelse, rummelighed, akustik, lys og wayfinding mm. udformes med en bevidsthed om menneskelig mangfoldighed.  
At skabe inkluderende arkitektur kræver viden og metoder til at undersøge, evaluere og implementere designstrategier.

Universelt design og tilgængelighed

Inkluderende arkitektur omfatter aspekter af både universelt design og tilgængelighed. Når vi gerne vil skabe inklusion i vores byggede miljø og deltagelse i vores samfunds aktiviteter, så bliver universelt design en designstrategi, der som metode kan anvendes til at skabe inkluderende arkitektur og tilgængelighed kan ses som et middel til at skabe konkrete arkitektoniske løsninger.

Med inkluderende arkitektur flyttes fokus fra kun at omhandle tilgængelighed for personer med handicap til at se på alle typer brugere af et byggeri og deres forskellige funktionsevner og behov. Dermed bliver inkluderende arkitektur et spørgsmål om at skabe god arkitektur for alle. På den måde kan du bruge masteruddannelsen i inkluderende arkitektur til at højne kvaliteten i de projekter, du medvirker i.

Stigende interesse 

Inkluderende arkitektur er et område, som har stadig stigende politisk bevågenhed i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og Storbritannien, hvor blandt andet de nationale bygningsreglementer (BR18) stiller krav om tilgængelighed og universelt design, men også internationalt i form af FN’s verdensmål, der har som fælles sigte at sikre større ligeværd mellem forskellige mennesker.

Læs mere om begreberne universelt design og tilgængelighed i rapporten 'Tilgængelighed - udfordringer, begreber og strategier'

læs mere

Fakta

Master i Inkluderende Arkitektur

Varighed

  • September 2021 - juni 2023
  • Enkeltmoduler: 1 semester

Sted

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

ECTS

  • 60

Pris

  • Hele masteruddannelsen: 108.000 kr. (4 semestre á 27.000 kr.)
  • Enkeltmoduler á 5 ECTS: 9.000 kr.
  • Enkeltmoduler á 10 ECTS: 18.000 kr.
  • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

  • Hel master og enkeltmoduler efterår 2021: Forlænget til d. 9. august 2021
  • Enkeltmoduler forår 2022: Se modulsiderne

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.