Master i Informationsforvaltning & Records Management

Målgruppe

MIR-uddannelsens formål er at give de studerende kompetencer og viden til at påtage sig et fagligt lederskab som records managere, i funktionen som ESDH-ansvarlig i en privat virksomhed eller offentlig organisation, eller som ansvarlig for håndteringen af administrative eller historiske arkiver, både i den offentlige og den private sektor. 

MIR-uddannelsen lægger derfor vægt på:

At give de studerende kompetencer til at anlægge et strategisk blik på records og information management og håndtering af arkiver. MIR-uddannelsen giver redskaber til at analysere hvordan records og informaton mangement og arkivering kan bidrage til opfyldelse af ledelsens målsætninger i en organisation. 

På alle moduler at præsentere teorier, metoder og praksis fra både den offentlige og den private sektor, fordi de to sektorer kan lære af hinanden. 

Udbytte

De konkrete læringsmål for Masteruddannelsen i Informationsforvaltning & Records Management er, at den studerende:

  • tilegner sig teoretisk og metodisk samt praksisbaseret viden om og forståelse for informationers og records' livscyklus,
  • tilegner sig et fagligt fundament, baseret på international forskning på højeste niveau, med henblik på at kunne forholde sig kritisk til, identificere og vurdere videnskabelige problemstillinger inden for området, samt udvikle og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller,
  • udvikler evne til at formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller til og med både fagfæller og ikke-specialister, 
  • udvikler evne til selvstændigt at igangsætte og gennemføre et fagligt og tværfagligt samarbejde, nationalt og internationalt, og til at påtage sig professionelt ansvar med henblik på nye løsningsmodeller inden for Informationsforvaltning & Records Management.

Målene opnås gennem deltagelse i kursusaktiviteter, projektskrivning og tilknytning til praksisfelter.