Master i Informationsforvaltning & Records Management

Kontakt uddannelsen

Kontakt uddannelsen vedrørende det faglige indhold, opbygning af uddannelsen, praktisk info om afholdelse af uddannelsen, samt adgangskrav, dispensation og merit.

UddannelsesLEDER

Marianne Rostgaard
Aalborg Universitet
Institut for Kultur og Globale studier 
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø
Tlf.: 9940 9924
rostgard@cgs.aau.dk 

Mastersekretariatet 

Aalborg Universitet
Kroghstræde 1 lok. 2.018
9220 Aalborg Ø

Ellen Nyrup Pedersen
Studiesekretær
Tlf.: 9940 9146
ellen@cgs.aau.dk

Kontakt kontoret for Efteruddannelse

Har du brug for generel studievejledning i forhold til AAU's deltidsuddannelser eller spørgsmål til deltagerbetaling, adgangskrav, optagelsesprocedure m.v., er du velkommen til at kontakte kontoret for Efteruddannelse.

Vi kan også hjælpe dig videre med kontakt til relevante faglige eller administrative medarbejdere ved de forskellige efter- og videreuddannelser, som AAU udbyder.

Kontakt os på:

Telefon 9940 9420
E-mail: efteruddannelse@aau.dk

Eller ved personligt fremmøde på:

Aalborg Universitet
Efteruddannelse
Fibigerstræde 10
9220 Aalborg Ø.

Vores træffetid er:

Mandag til torsdag kl. 12-15
Fredag kl. 12-14