Master i Informationsforvaltning & Records Management

Informationshåndtering og –sikkerhed

Informationshåndtering og –sikkerhed

Formålet er, at den studerende tilegner sig metoder og redskaber til at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger med hensyn til informationshåndtering og -sikkerhed og udvikler evne til at samarbejde om at udarbejde og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.

Kurset i informationshåndtering og –sikkerhed fokuserer på de første led i informations og records’ livscyklus i digital forvaltning, systemdesign og konkrete systemer. For det første spørgsmål om, hvilken viden der har værdi for hvem, og hvad der skal bevares for at sikre autentisk dokumentation og et sikkert vidensgrundlag. For det andet spørgsmål om, hvordan records og information skal beskrives og bevares i en kontekst, der giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret udnyttelse. 

Program for MIR-uddannelsens 2. modul


Tema: Informationshåndtering og sikkerhed 

Hvilken viden har værdi for hvem – internt i organisationen og eksternt i forhold til brugere, kunder og borgere? Udvikling af løsningsmodeller med henblik på autentisk dokumentation og et sikkert vidensgrundlag
Hvordan skal records og information beskrives og registreres i en kontekst, der sikrer bevaring og giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret udnyttelse? Indsigt i systemdesign og udvikling af konkrete systemer
Teorier, metoder og praksis. Cases fra offentlige og private virksomheder

Der skrives et projekt, der, typisk med udgangspunkt i egen organisation/virksomhed, undersøger en problemstilling der ligger indenfor modulets tema.

1. samling: Organisation af vidensudveksling og information

Fokus på arbejdsprocesser og organisation af vidensudveksling og information. Der introduceres kort til organisationsteori med fokus på organisering af data. Der vil være oplæg om digitalisering af den offentlige sektor, og hvilke forandringer og udfordringer det stiller til ledelsen i den offentlige sektor. Herudover vil der være oplæg fra praktikere fra såvel den offentlige sektor som private virksomheder der vil diskutere (1) organisation af videns-og dataflow i en organisation på tværs af landegrænser og (2) planlægning og implementering af systemer til at styre dataflow. 

Der lægges op til at de studerende skriver et reflektionspapir om organisering af data og dokumentation på egen arbejdsplads og/eller mere generelt diskuterer hvordan man gennem organisering af systemer/dataflow sikrer autentisk dokumentation.

Erfaringer fra projektskrivning på 1. modul


2. samling: Hvordan planlægge og arbejde med informationssikkerhed?

Fokus på informationssikkerhed. Der introduceres til digital bevaring – fortrolighed, tilgængelighed og integritet, til standarder for risikovurdering indenfor records mangament og til den nye persondatalov. Igen vil der være præsentation af cases/gæsteforelæsninger af praktikere fra både private virksomheder og den offentlige sektor til at diskutere, hvordan man i praksis håndterer udfordringerne. Hovedfokus vil være på digital bevaring, men der vil også blive præsenteret en case eller to, der tager udgangspunkt i bevaring af papir og fysisk arkivsikkerhed.

Fremlæggelse og diskussion af refleksionspapir

3. samling: Bevaring og kassation

Fokus på bevaring og kassation set fra både private organisationers, offentlige forvaltningers og en arkivmæssig vinkel. Hvad bevarer vi, for hvem, og hvorfor? Hvad er de særlige udfordringer når vi taler digital bevaring og kassation? Der inviteres oplæg fra norske og/eller britiske arkivverden som oplæg til at diskutere dansk arkivpraksis.
Oplæg om projektskrivning.

4. samling 

Ekskursion med besøg på såvel privat arkiv som offentligt. Herudover projektseminar.

Seminardatoer

Seminardatoer, MIR-uddannelsens 2. modul, foråret 2017:

  • 3. - 4. februar 2017
  • 3. - 4. marts 2017
  • 7. - 8. april 2017
  • 5. - 6. maj 2017

Øvrige udgifter

Studerende skal selv betale transport til/fra de enkelte modulers samlinger, opholdsudgifter og udgifter til bøger. Udgifter til bøger beløber sig til ca. 700 kr pr. modul (alternativt kan litteratur lånes på biblioteket).

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Informationshåndtering og -sikkerhed, enkeltmodul (2. sem.) fra Master i Informationsforvaltning & Records Management

Varighed

  • Februar 2017 - juni 2017

Sted

  • København

ECTS

  • 15

Pris

  • Ny pris pr. 1.1.2017: 23.500 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. december 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.