Master i Informationsforvaltning & Records Management

Introduktion til Informationsforvaltning & Records Management

Introduktion til Informationsforvaltning & Records Management

Formålet er, at den studerende tilegner sig viden om og forståelse for informationsforvaltning og records management i et livscyklus-perspektiv, nationalt og internationalt, i private og offentlige virksomheder, samt udvikler evne til at reflektere over denne viden og identificere videnskabelige problemstillinger.

Kurset giver metoder og redskaber til at reflektere over den indbyrdes afhængighed mellem alle led i informations og records’ livscyklus og til at analysere sammenhænge mellem praksis og den institutionelle og sociale kontekst, den indgår i. Det indeholder teorier og metoder, lovgivning og standarder inden for arkivdannelse, records management, informationsstyring, informationssikkerhed, design af informationsarkitektur, kommunikation og analyse af brugeradfærd.

Seminardatoer

Seminardatoer, MIR-uddannelsens 1. modul, efteråret 2016 (ret til ændringer forbeholdes):

  • 2. - 3. september
  • 30. september – 1.oktober
  • 4. - 5. november
  • 2. - 3. december

ØVRIGE UDGIFTER

Studerende skal selv betale transport til/fra de enkelte modulers samlinger, opholdsudgifter og udgifter til bøger. Udgifter til bøger beløber sig til ca. 700 kr pr. modul (alternativt kan litteratur lånes på biblioteket).

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Introduktion til Informationsforvaltning & Records Management, enkeltmodul (1. sem.) fra Master i Informationsforvaltning & Records Management

Varighed

  • September 2016 - januar 2017

Sted

  • København

ECTS

  • 15

Pris

  • 22.500 kr.

Ansøgningsfrist

  • 1. juni 2016

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.