Master i Informationsforvaltning & Records Management

Informationsarkitektur og kommunikation

Informationsarkitektur og kommunikation

Formålet er, at den studerende tilegner sig metoder og redskaber til at reflektere over teoretiske og praktiske problemstillinger inden for informationsarkitektur og kommunikation og udvikler evne til at samarbejde om at udarbejde og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.

Kurset i informationsarkitektur og kommunikation behandler de sidste led i informations og records’ livscyklus. For det første spørgsmål om design af informationsarkitektur og udvikling af løsningsmodeller for effektiv og sikker kommunikation og vidensdeling såvel internt i organisationen som eksternt. For det andet analyser af brugeradfærd og spørgsmål om strategisk anvendelse af kommunikationsmedier i forhold til forskellige brugere, kunder, borgere. Indsigt i moderne virksomheds- og forvaltningspraksis indgår i kurset.

Program for MIR-uddannelsens 3. modul 

TEMA: INFORMATIONSARKITEKTUR OG KOMMUNIKATION

Hvordan kan løsningsmodeller udvikles med fokus på effektiv og sikker kommunikation og dialog med interne og eksterne brugere, kunder, borgere, ejere og andre stakeholders? Design af informationsarkitektur
Hvordan kan forskellige kommunikationsmedier, herunder nye sociale medier, anvendes strategisk i forhold til forskellige brugere? Kommunikation og analyser af brugeradfærd
Teorier, metoder og praksis. Cases fra offentlige og private virksomheder

Der skrives et projekt, der, typisk med udgangspunkt i egen organisation/virksomhed, undersøger en problemstilling der ligger indenfor modulets tema. En samling ligger altid første weekend i en måned (med mindre det er en helligdag)

1. samling: Projektledelse, informationsstyring og kommunikation

Fokus på strategier bag udvikling af systemer til styring af informationsudveksling, fra arkivvæsenets fokus på digitalisering som strategi for brugerinddragelse, til strategierne bag de store statslige it-projekter. Der introduceres til teorier og metoder bag udvikling og design af informationssystemer i forskellige kontekster. Eksempler og cases både fra de store statslige digitaliseringsprojekter, fra brugerdrevne systemudviklingsprojekter som fx LARM (Danmarks Radio) og fra den private sektor.

2. samling: Kravsspecifikationer til systemer og design af informationsarkitektur

Fokus på design og konstruktion af vidensorganiserede systemer. Der introduceres til teorier om interaktion mellem brugere og it-systemer med fokus på hvilke typer af videndeling, design af et system muliggør, og brugeres ønsker til og interaktion med digitale records/arkivalier. Der introduceres ligeledes til principper bag records management’s tilgang til records keeping (standarder for beskrivelse af metadata m.v.)

3. samling: Ekstern og intern kommunikation og videndeling

Fokus på ekstern og intern kommunikation og informationssøgeadfærd. Ekstern/intern kommunikation præsenteres i form af cases (gæsteoplægsholdere). Med udgangspunkt i en tematisering af læring/videndeling og oplevelse/individuel dannelse som motivation til at brugere søger information, præsenteres metoder til crowdsourcing og retrodigitaliering. Herudover introduktion til metoder til undersøgelser af brugeradfærd og øvelse i evaluering af usability

4. samling: 

Gennemgang af øvelse fra sidste samling. Projektgennemgang med særligt fokus på videnskabelig dokumentation, argumentation og metode. Ekskursion (fx til DR, som både har et historisk arkiv og praktiserer records management).

Seminardatoer

Seminardatoer, MIR-uddannelsens 3. modul, efteråret 2017 oplyses senere.

Øvrige udgifter

Studerende skal selv betale transport til/fra de enkelte modulers samlinger, opholdsudgifter og udgifter til bøger. Udgifter til bøger beløber sig til ca. 700 kr pr. modul (alternativt kan litteratur lånes på biblioteket).

Hvad er et enkeltfag/modul?

Hvis du ikke har lyst til eller mulighed for at tage en hel uddannelse på deltid, kan du i stedet følge et enkelt fag eller modul fra de eksisterende deltidsuddannelser og fra de almindelige fuldtidsuddannelser (via tompladsordningen).

Fakta

Informationsarkitektur og kommunikation, enkeltmodul (3. sem.) fra Master i Informationsforvaltning & Records Management

Varighed

  • September 2017 - januar 2018

Sted

  • København

ECTS

  • 15

Pris

  • 23.500 kr.

Ansøgningsfrist

  • Forlænget til d. 15. august 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.