AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Koordinationsgruppen for master i ikt og læring

Organisatorisk set hører master i ikt og læring ind under Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier på AAU, men praktisk står  MILs koordinationsgruppe for den daglige styring af masteruddannelsen. Koordinationsgruppen mødes løbende henover studieåret med udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen for øje. Heri indgår godkendelse af undervisningsplaner og evt. udarbejdes nye forslag til MILs studieordning.

Koordinationsgruppen består af følgende repræsentanter fra MILs fire ligeværdige samarbejdende uddannelsesinstitutioner med dertilhørende vidensgrupper og forskningscentre.
 

Lone Dirckinck-Holmfeld

uddannelsesansvarlig og forkvinde for mil koordinationsgruppe

Professor ved Aalborg Universitet (AAU-KBH)
Institut for Kommunikation & Psykologi
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: lone@hum.aau.dk

 

Mette Wichmand

Adjunkt ved Roskilde Universitet (RUC)
Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Mail: wichmand@ruc.dk

 

Lars Birch Andreasen, master i ikt og læring, efteruddannelse, Aalborg Universitet 

Lars Birch Andreasen

Lektor ved Aalborg Universitet København (AAU-KBH)
Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: lba@learning.aau.dk

 

Birgitte Holm Sørensen, master i ikt og læring, master, efteruddannelse, Aalborg Universitet

 

 

 

 

 

 

Birgitte Holm Sørensen

Professor ved Aalborg Universitet København
Institut for Læring og Filosofi
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Mail: birgitte@learning.aau.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Dalsgaard

Forskningsprogramleder og lektor ved Aarhus Universtitet (AU)
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier
Paludan-Müllers Vej 48
Bygning 5620, 111A
8200 Aarhus N

Mail: cdalsgaard@tdm.au.dk

 

Janni Nielsen

Professor ved Copenhagen Business School (CBS)
Department of Digitalization
Howitzvej 60, 4. sal
2000 Frederiksberg

Mail: jn.digi@cbs.dk