AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Forskningsbaseret undervisning

Få fordelen af den nyeste forskning og viden fra fire af Danmarks førende uddannelsesorganisationer

Master i ikt og læring er overordnet et samarbejde mellem forsknings- og videnscentre tilknyttet uddannelsesinstitutionerne Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. I forbindelse med forberedelsen af for hvert studieår rekrutterer MIL undervisere fra de forskellige forskningsgrupper til at bidrage med det nyeste forskning inden for relevante temaer og tendenser - både kortere og langvarige.

De vidensgrupper, forsknings- og videnscentre, som fast er tilknyttet MIL er følgende:


Aalborg Universitet:


Aarhus Universitet:


Copenhagen Business School:

  • HCI (Human Computer Interaction)
  • IOT (Internet of Things)
  • Social Media


Roskilde Universitet: