AAU logo

Master i IKT og Læring (MIL)

Akkreditering

Master i ikt og læring har opnået positiv akkreditering fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

I det nedenstående kan du læse mere om MILs akkrediteringsgrundlag, Akkrediteringsrådets rapport og svar på MILs akkrediteringsansøgning.

 

Akkrediteringsrapport 2010

 

Positiv akkreditering