Testimonial for master i IKT og læring

Tom Stub Christiansen og Helle Damgaard Melin

Tom Stub Christiansen og Helle Damgaard Melin er begge Pædagogisk Konsulenter og blev Master i ikt og læring i 2020.