Testimonial for master i IKT og læring

Teresa Pia Malmskov

"Jeg blev bevilliget videreuddannelse via mit arbejde, og da jeg i mit arbejde er meget interesseret, i det at gøre mine elever mere teknologipararte bruger jeg ofte forskellige IKT basserede løsninger i mit job. Jeg arbejder som underviser på SOSU skolen i Nykøbing Falster, og her arbejder jeg i høj grad med velfærdsteknologiske løsninger i pleje og omsorgs arbejde. Eleverne er ofte lidt forskrækkede over at skulle afprøve ting de ikke kender. Her oplever jeg at brugen af andet teknologi i deres alm. undervisning kan være en stor hjælp til at gøre tingene mindre ”farlige” at afprøve. Jeg søgte derfor en uddannelse som kunne ruste mig bedre til dette arbejde. Derudover manglede jeg bedre grundviden indenfor læringsteorier. MIL uddannelsen dukkede derfor op i min søgning.

Nu er jeg kun færdig med første år, og her har fokus meget været på læringsteori og designprocesser. Jeg synes jeg har fået en meget større teoretisk grundviden indenfor læringsteori, og det er vigtigt for mig. Jeg kommer ikke med en underviser baggrund, jeg er uddannet ergoterapeut og underviser på en erhvervsskole, så hele det læringsteoretiske er nyt for mig. Det er meget vigtigt for mig at kunne få en grundlæggende forståelse for læringsteorier, som jeg derefter kan omsætte til praksis. Derudover har der været spændende valgfag, hvor jeg konkret har lært at benytte nye redskaber og fået nye tilgange til løsninger i hverdagen.

Rent teknologisk har jeg været med til at give nye ideer til kollegaer, omkring brugen af forskellige IKT baserede værktøjer i  hverdagen og brugen her af - en slags pædagogisk support om man vil. Jeg er sikker på, at når jeg er helt færdig med MIL, så har jeg så mange kompetencer med mig, at jeg i samarbejde med min arbejdsplads, kan se nye muligheder for at bruge dem i hverdagen".

Teresa er underviser på SOSU Skolen i Nykøbing Falster.