Testimonial for master i IKT og læring

Mads Peter Ankjær

"For at kvalificere mit arbejde med IKT i rehabiliteringen af mennesker med erhvervet hjerneskade, havde jeg brug for en uddannelse, der udfoldede de læringsmæssige perspektiver bag de digitale teknologier. Det finder jeg på MIL, hvor jeg sammen med de øvrige studerende - gennem selvstændige og kollaborative studier i sparring med underviserne - opnår en dybere indsigt i og forståelse for IKT og læring.

Dette kommer brugere af tilbud ved Lions Kollegiet – Center for Erhvervet Hjerneskade til gavn, da jeg bedre er i stand til at identificere og afhjælpe de udfordringer, der opstår i forbindelse med implementeringen af eksempelvis kommunikationshjælpemidler for brugerne. Derudover kan jeg understøtte brugernes egen formidling af teknologier til pårørende og personale, så netværket omkring den enkelte får den viden, der skal til for at styrke brugernes indlæring af kompetencer og nødvendige strategier i brugen af IKT".

Peter arbejder ved Center for Erhvervet Hjerneskade.