Testimonial for master i IKT og læring

EVA SJÆLLAND

"Som leder af KulturRummets mange miljøer, er videndeling på vores digitale platforme altafgørende for at få konceptet formidlet - både internt mellem vores mange forskellige faggrupper og kulturaktører - og ekstern til borgere på kommunalt, regionalt og nationalt plan.

Som overordnet leder, er det derfor uundværlig viden jeg har med fra MIL om alt fra videndeling og kommunikation digitalt, interaktionsdesign og ikke mindst at kunne lede de mange processer med IT som omdrejningspunkt og med fokus på de mange brugere".

Eva er leder af Kulturrummet i Thisted.