vis

MIL valgmoduler forår 2020

MIL valgmoduler forår 2020

I foråret 2020 udbydes fem valgmoduler - modulerne løber fra d. 20. januar 2020 – 3. marts 2020 med introseminar på AAU KBH d. 23. januar 2020

Lagt online: 01.10.2019

Brugerpraksis-studier som grundlag for innovation og design af ikt-systemer

På modulet introduceres begrebet brugerpraksis samt teorier og metoder til at analysere brugerpraksis i anvendelse af IKT systemer i læringssituationer, dette med henblik på at bruge denne viden om brugernes daglige anvendelse af IKT til at designe og redesigne IKT systemer til læring.
 

Digitale kompetencer i og på tværs af fagområder

Formålet med modulet er at identificere digitale kompetencer, der er centrale for læring og vidensopbygning inden for og på tværs af fagområder. Deltagerne skal til sidst kunne svare på spørgsmålet: Har det digitale betydning for mit fagområde og profession?
 

Spil og designprocesser i det 21. århundrede

Spil er systemer, der kan simulere komplekse sammenhænge, give feedback og tilpasse udfordring til kompetencer. Vi kan derfor lære meget om læring ved at engagere os i spil. Ved at arbejde med spildesign kommer den studerende rundt om spil som læringsmidler, der også fordrer kreativitet.
 

Teknologiforståelse i folkeskolens virke og praksis

Formålet med modulet er at undersøge hvad forsøgsfaget teknologiforståelse skal bidrage til i folkeskolen, og hvordan faget udfordrer de fagprofessionelle undervisere i spændet mellem formelle krav og praksis. Modulet skal også klæde fagprofessionelle på til at kunne bidrage til en kvalificeret og kritisk udvikling og implementering af Teknologiforståelse i forbindelse med fagets virke i praksis
 

Videoanalyse til forståelse og udvikling af læring

Video bliver i stigende grad brugt til dokumentation og udvikling af læring og læreprocesser i forskellige organisations- og uddannelses-kontekster. Valgmodulet introducerer til brugen af video med særligt fokus på at forstå og videreudvikle læring og læreprocesser.

seneste nyt fra uddannelsen