vis

MIL valgmoduler efterår 2020

MIL valgmoduler efterår 2020

I efteråret 2020 udbydes fire valgmoduler - modulerne løber fra d. 7. december 2020 – 22. januar 2021, med introseminar på MIL oktober seminar på AAU CPH, d. 31. oktober 2020.

Lagt online: 01.10.2019

Computational thinking: Design- og deltagelsespraksisser

Modulet lægger vægt på at bringe teoretisk viden om Computational Thinking og designprocesser i spil med metodisk viden om undervisnings- og læringsdesign ignenem deltagernes egne undervisnings- og læringskontekster og oprettelsen af et fælles designkollaboratorium. Modulet vil således, gennem designeksperimenter, teknologihacks, kreative kodepraksisser og udforming af læringsdesigns udforske de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige potentialer og muligheder – men også udfordringer og begrænsninger – der ligger i at sætte Computational Thinking i spil i undervisnings- og læringssituationer.
 

Læs mere

 

Design: Design og brug af videoaktiviteter i lærings- og samarbejdsprocesser

Formålet med modulet er, at de studerende opnår indsigt i og erfaringer med at designe og anvende et bredt repertoire af video-aktiviteter til læring, videndeling og samarbejde. Dvs. der kan på modulet anvendes video-værktøjer i bred forstand, såsom audio, visuelle, video, grafiske og animationsorienterede værktøjer.
 

Læs mere

 

Pædagogisk og faglig styrkelse af lærerarbejdet med it-læringsplatforme

Modulet udforsker, hvordan læringsplatforme understøtter og påvirker lærerarbejdet i et skole/virksomheds/institutionsperspektiv inden for alle uddannelses- og virksomhedsformer.  Endvidere udvikles og afprøves brugerinddragende metoder til at udvikle virksomme indsatser, der belyser og adresserer de problemer og muligheder, der opleves i praksis. Der er fokus på didaktiske, teknologiske og organisatoriske aspekter af arbejdet med læringsplatforme.
 

Læs mere

 

Teknologiforståelse i folkeskolens virke og praksis

Teknologiforståelse har fået sit eget fagformål og fire ligeværdige kompetenceområder, som samtidig er hinandens forudsætninger: Teknologisk handleevne, digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, samt computationel tankegang. Teknologiforståelse kræver, at folkeskolen klæder eleverne på til at blive digitalt myndige individer, der er dannet til kritisk, nysgerrig og refleksivt at begå sig i en foranderlig digitaliseret verden.
 

Læs mere

seneste nyt fra uddannelsen