AAU logo

vis

MIL valgmoduler E19

MIL valgmoduler E19

I efteråret 2019 udbydes fire valgmoduler

Lagt online: 03.04.2019

Lokationsbaseret læring

Udforskning af læringspotentialerne i lokationsbaseret information og kommunikation og hvordan lokationsbaserede tjenester kan bidrage til at udvide læringsmulighederne i både formelle og uformelle kontekster.

Computational thinking - Design- og deltagelsespraksisser

Gennem designeksperimenter, teknologihacks, kreative kodepraksisser og udforming af læringsdesigns vil dette modul udforske de didaktiske, pædagogiske og læringsmæssige potentialer og muligheder – men også udfordringer og begrænsninger – der ligger i at sætte Computational Thinking i spil i undervisnings- og læringssituationer.

Implementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi - læringsmæssige udfordringer

Undersøgelse af hvordan digitale teknologier ændrer leveringen af sundhedsydelser og hvilke læringsmæssige udfordringer det giver, både set fra de sundhedsprofessionelles perspektiv og fra borger- og patientperspektiv. Fokus er på relationen mellem borger, teknologi og sundhedsvæsen.


Digitalisering, teamarbejde og kompetencer

Modulet fokuserer på teamsamarbejde og de udfordringer den voksende digitalisering bringer med sig, med henblik på at opnå viden om og forståelse for hvordan individer håndterer teamarbejde i hybride teams, og med både fastansatte kolleger og eksterne leverandører af delleverancer.