AAU logo

vis

Gæsteforelæsning om "Læringsparadigmets ønskeformuleringer og opløsningstendenser" v./ Karen Borgnakke

Forelæsningen omhandler bl.a., hvordan innovative projekter trækker forbindelser mellem organisationsudvikling og pædagogikudvikling på professionsuddannelsesområdet.

Lagt online: 17.10.2016

Karen Borgnakke, professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet, gæster MILs oktoberseminar torsdag den 27. oktober med en gæsteforelæsning kl. 15.45-17.00 på Studenterhuset, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C, i lokale M2 på første sal.

Her belyser Karen Borgnakke læringsparadigmets ønskeformuleringer og opløsningstendenser. Forelæsningen omhandler bl.a., hvordan innovative projekter trækker forbindelser mellem organisationsudvikling og pædagogikudvikling på professionsuddannelsesområdet. Herudover synliggøres, hvordan flere politiske og institutionelle niveauer involveres i den praktiske implementering. Karen Borgnakke berører i den forbindelse de potentielt problematiske forhold, når disse forbindelse synliggøres, da dette medfører, at der også synliggøres dilemmaer og udfordringer til professionsuddannelsernes læringsparadigmer og vekselvirkninger mellem skolastik og klinik. Karen vil desuden komme ind på de udfordringer, som policy-niveauets paradigmer og læringsmålstyring stiller innovative uddannelsesprojekter, og især fuldskalaprojekter, over for. Forskningen viser, at læringsmålstyringen sætter sig igennem som en skolificering af innovationen, hvilket nødvendiggør en genopdagelse af professionsuddannelsernes praktiske kontekster og læringsforløb.

I kan læse mere om emnet i Tidsskrift for professionsstudier 23, hvor Karen Borgnakke har bidraget med artiklen “Innovative projekter – udfordret af den politiske og skolastiske kontekst”.

Alle MIL undervisere, studerende og tidligere studerende er velkommen til at deltage til gæsteforelæsningen. NB: Hvis I ikke er tilmeldt seminaret, men ønsker at deltage i aftensmaden efterfølgende, bedes I kontakte Pia Thorsen pthorsen@hum.aau.dk eller Julie Christiansen på julie@hum.aau.dk hurtigst muligt og senest den 24. oktober kl. 12.00.