AAU logo

vis

Gæsteforelæsning d. 22. januar om forandringsledelse ved Ole Fogh Kirkeby

Lagt online: 23.01.2016

Det er med glæde, at vi kan berette, at Ole Fogh Kirkeby gæster MILs januarseminar med et foredrag om forandringsledelse.

Foredraget vil tematisere fænomenet forandring som ideelt styret af den mentale kapacitet, ”phrónesis”, der som regel oversættes med ”praktisk visdom”, men med større dybde og præcision bør kaldes ”værdifokuseret begivenhedssans”. Forandring håndteres gennem et sæt af ”dyder for sansningen”, der gør, at vi kan foregribe de rette strategiske tiltag i balancepunktet mellem det mulige og det nødvendige. Det nødvendige kendetegnes af den åbning af organisationer, der dels fremtvinges gennem en sam-skabende relation til borgere og marked (velfærdsalliancer); dels af arbejdsmarkedets stigende strukturering gennem kortvarig integration af nomadiske specialister og multifunktionelle og mangefacetterede faglige identiteter uden ambitioner om at blive medarbejdere; og endelig gennem de krav som det voksende ”internet of things” stiller om et kvalitativt reflekteret data- og informationsbegreb. Forandringsledelse handler om den strategiske evne til at integrere disse tre, komplekse dimensioner uden negative konsekvenser for den organisatoriske identitet.  Dette er kun muligt gennem udviklingen af en ”filosofi-baseret” dialogisk praksis, der integrerer alle interessenter indenfor en aksiologisk horisont. Foredraget vil vise et eksempel på denne samtaleform.

Forelæsningen finder sted på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1 i bygning 40 i biografen kl. 19.00-20.00. Alle MIL undervisere, studerende og tidligere studerende er velkomne til at deltage til gæsteforelæsningen og festmiddagen efterfølgende. NB: Hvis I ikke er tilmeldt seminaret, men ønsker at deltage i festmiddagen, bedes I give besked til Julie Søder Nielsen på jsn@hum.aau.dk inden den 14. januar.