AAU logo

vis

Gæsteforelæsning v. Jesper Simonsen:

Gæsteforelæsning v. Jesper Simonsen: "Effects-Driven Participatory Design and Evaluation" d. 26 januar

Professor Jesper Simonsen fra Roskilde Universitet gæster MILs januar seminar med en forelæsning om effektdrevet it-udvikling.

Lagt online: 08.01.2018

Gæsteforelæsning v. Jesper Simonsen: "Effects-Driven Participatory Design and Evaluation" d. 26 januar

Forelæsningen finder sted på aau kbh, a.c. meyers vænge 15, sydhavnen, kl. 19.00-20.00 i auditoriet, fredag d. 26. januar 2018.

Når man indfører nye it-systemer i sundhedsvæsenet er det nogen gange til gene frem for til støtte for de kliniske arbejdsgange. Ofte hører man kritik fra læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som oplever at de bruger mere og mere tid foran skærmen og mindre og mindre tid ved patienten. Nogle gange går der mange år inden it-systemet fungerer tilfredsstillende. Sundhedsplatformen i Hovedstadsregionen og Region Sjælland vil (måske) komme til at fungere som et effektivt klinisk arbejdsredskab - men det kan tage mange år, og regionerne står meget usikre over for hvordan de skal optimere brugen af Sundhedsplatformen.


I forelæsningen vil Jesper præsentere effektdrevet it-udvikling: En systematisk og konsekvent brugerdrevet socioteknisk tilgang til at udvikle og optimere it-systemer og måden de bruges på. Jesper præsenterer en oversigt over mere end 10 års forskning i denne tilgang og giver eksempler fra projekter i sundhedssektoren. Senest (april 2018) bliver tilgangen publiceret som et bud på en kvalitetsudviklingsmetode som alternativ til akkreditering.

Læs mere om Jesper

 

Hvem kan deltage i forelæsningen?

Alle MIL undervisere, studerende og tidligere studerende er velkommen til at deltage til gæsteforelæsningen.

NB: Deltagelse i den efterfølgende middag kræver tilmelding, hvis man ikke allerede er tilmeldt seminaret. Hvis du er interesseret i at deltage i middagen, så kontakt julie@hum.aau.dk hurtigst muligt for yderligere informationer.