AAU logo

vis

Gæsteforelæsning om

Gæsteforelæsning om "Alle taler om IT og læring – udfordringer og handlemuligheder" v./ Finn Togo d. 8. september

Finn Togo fra STIL gæster MILs septemberseminar med sit oplæg om "Alle taler om IT og læring – udfordringer og handlemuligheder’.

Lagt online: 24.08.2017

Rækken af gæsteforelæsninger på MIL åbnes af Finn Togo fra Styrelsen for it og læring med forelæsningen "Alle taler om IT og læring – udfordringer og handlemuligheder"

Forelæsningen starter kl. 18.30-19.30 på AUB, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst, i lokalet Mozart d. 8. september 2017.

I forelæsningen benytter Finn formatet inspirationsoplæg med efterfølgende opfordring til dialog og spørgsmål. Inspirationsoplægget tager udgangspunkt i den politiske hverdag og i de tendenser og overvejelser, som man gør sig i Undervisningsministeriet i forhold til netop læring og it. Finn Togo tager udgangspunkt i, hvilke tendenser og politiske initiativer, som man særligt bør holde øje med. Oplægget kommer bl.a. til at indeholde emnet disruption i en læringskontekst, hvor Finn berører hvilket - digitaliseret – samfund lærerne uddannes til, herunder også de aktuelle politikmuligheder og initiativer samt snubletråde.
 

Om Finn Togo:

Finn Togo er ansat som kontorchef for Kontoret for Pædagogisk it i Styrelsen for it og læring (STIL). Kontorets hovedopgaver er at være viden- og kompetencecenter for læreprocesser, som ved hjælp af pædagogisk it-anvendelse udvikler læring, der møder fremtidens kompetencebehov – på alle uddannelsesniveauer inden for Undervisningsministeriets ressort. Derudover udformer kontoret standarder for pædagogisk anvendelse af teknologi til udvikling og understøttelse af læring. Ydermere er kontoret også ansvarlig for Danmarks Læringsfestival og EU-datingsitet for skoler: eTwinning.

Styrelsen for It og Læring er en styrelse under Undervisningsministeriet, som fremmer den digitale udvikling på undervisningsområdet. Styrelsens primære fokusområder er øget anvendelse af it i undervisningen og understøttelse af effektiv institutionsdrift ved brug af it.

 

Sæt dit præg på Finn Togos oplæg

Finn Togo inviterer åbent til, at man før oplægget d. 8. september sender ham spørgsmål, som man ønsker at få drøftet eller få svar på. Har du derfor spørgsmål til Finn Togo, så send dem gerne og senest den 4. september til mil@aau.dk.

 

Hvem kan deltage i forelæsningen?

Alle MIL undervisere, studerende og tidligere studerende er velkommen til at deltage til gæsteforelæsningen. NB: Deltagelse i den efterfølgende middag kræver tilmelding, hvis man ikke allerede er tilmeldt seminaret. Hvis du er interesseret i at deltage i middagen, så kontakt julie@hum.aau.dk hurtigst muligt for yderligere informationer.