vis

Årets underviser på MIL 2020

Årets underviser på MIL 2020

Deltagerne på Master i IKT og Læring har nomineret Mette Wichmand som årets underviser. I indstillingen peger de på, at hun er en blændende underviser, der går til opgaven med et engagement og en entusiasme, de sjældent har oplevet, og at hun skaber et enestående læringsrum for kobling mellem teori og praksis.

Lagt online: 28.01.2021

I nomineringen af Mette Wichmand som årets underviser hedder det:

Som studerende hos Mette Wichmand oplever vi en underviser, der tilgår opgaven med et engagement og  entusiasme, som vi sjældent har oplevet.

Mettes undervisning er kendetegnet ved at være dialogisk og undersøgende. Hun formår på fornemmeste  vis at præsentere og facilitere processer, hvor vi får mulighed for at diskutere forskellige perspektiver og  positioner i forhold til den teori og de problemstillinger, vi sammen arbejder med. Samtidig gør hun meget  for at bringe de studerendes praksis ind i undervisningsrummet og skaber dermed et enestående  læringsrum for kobling mellem teori og praksis.

Udover at være en blændende underviser, så er Mette Wichmand også en dygtig vejleder. Hun har en helt  særlig evne til at få øje på ressourcen i individet, hun udfordrer de teoretiske diskussioner og understøtter, at vi som studerende lykkes i spændfeltet mellem teori og praksis på måder, der er meningsskabende for den  enkelte. Vi føler os empoweret til at gå ud og gøre en forskel i organisationer og i verden. Dette underbygges  også af Mettes arbejde med at offentlig- og synliggøre vores projekter til relevante modtagere.

Med anvendelse og introduktion af banebrydende ny software har Mette flere gange samlet studerende  på tværs af alle årgange på uddannelsen sammen med aftagerpanel og øvrige interessenter. Dette tager ofte  udgangspunkt i hendes egen forskning. Vi får som studerende dermed både indsigt i, og adgang til, ny  teknologi, hendes forskning på et højt niveau, som vi også får lov at være aktive bidragsydere til, samt  personlig adgang til et interessant netværk af parter på arbejdsmarkedet.

Det kom særligt til udtryk, da Mette i overgangen mellem 2019-2020 lavede en række Qvest’s (teknologi  til arbejde med organisatorisk udvikling), hvor hun inddrog aftagere, politikere, studerende og  undervisere i arbejdet med at udvikle MIL som uddannelse.  

Der tales meget om netværk som noget, vi alle skal være optaget af at opbygge. Når du er studerende hos  Mette får du lov til at opleve, hvorledes vi sammen kan noget, der rækker langt videre end et netværk, -  sammen laver vi fællesskaber med Mette.   

Dette ses blandt andet når hun arbejder med gruppedannelser; her tager hun ansvar for, at vi  som fællesskab har en fælles opgave i at skabe grupper som alle kan se sig i. Hun lykkes med at skabe rum  for såvel hygge, faglig uenighed, diskussioner på højt niveau og for sårbarhed og respekt for forskellighed.

seneste nyt fra uddannelsen